CySec Ice Wall Oy palkittiin Finnish Security Awards 2018 -kunniakirjalla.

LEHDISTÖTIEDOTE 9.10.2018

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti jakoi neljännen kerran Finnish Security Awards -turvallisuuspalkintonsa yhteis-työssä lähes 30 yhdistys-, oppilaitos- ja yrityskumppaninsa kanssa. Palkintojen saajat lehti julkisti järjestämässään suuressa palkintojuhlassa keskiviikkona 10.10.2018  Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla.

Oikein hyvän turvallisuusoivalluksen (OHTO) -innovaatiopalkinto jaetaan yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on kehittänyt turvallisuusratkaisun, joka yksinkertaistaa tai tehostaa jo olemassa olevia toimintoja ja luo merkittävää lisäarvoa asiakkaille

Finnish Security Awards 2018 -raadit valitsivat kolme finalistia Oikein Hyvä Turvallisuusoivallus (OHTO) -palkintosarjaan. Yhdelle finalistille myönnettiin palkinto 10.10. pidettävässä palkintojuhlassa Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla. CySec voitti Oikein hyvän turvallisuusoivalluksen (OHTO)  -kunniakirjan.

CySecin patentoitu ratkaisu auttaa yrityksiä ja yhteisöjä palaamaan ajassa taaksepäin ja selvittämään todistettavasti mitä tietoverkossa on tapahtunut, miten ja milloin. Yhtiö on tuotteistanut idean ohjelmistoksi.

Yhtiö on kehittänyt ratkaisun pohjalta tietokoneohjelmiston nimeltään CySec Vault™. Ohjelmisto asennetaan aina asiakkaan verkkoon. Sen säilyttämää aineistoa on testattu mm. tietoliikenteen anomalioita tutkivalla tekoälyllä Yhdysvalloissa.

GDPRRatkaisun osaksi on kehitetty myös erillisen GDPR-ohjelmisto. Sen avulla organisaation tietosuojavastaava (Data Protection Officer l. DPO) saa päivittäin raportin haluamistaan asioista. Raportti itsessään ei sisällä henkilötietoja, toisin kuin monet nykyisistä GDPR-raportointijärjestelmistä.

CySec Vault™ -ohjelmisto on asennettu tuotantokäyttöön mm. teollisuudessa ja Tieto Oyj on tehnyt yhtiön kanssa sopimuksen. Ohjelmisto on sovitettu ja testattu etäohjattavien laitteiden ja koneiden IoT-verkoissa toimivaksi. Suunnitelmissa on sovittaa ohjelmisto alus-, kiinteistö- ja teollisuusverkkojen sekä Scada-ohjausjärjestelmien yhteyteen.

Yhtiön kehittämä patenttiin perustuva ohjelmisto toimii yleis-, virtuaali- ja pilvipalvelimilla eikä tarvita mitään erikoislaitteita. Tämä mahdollistaa käyttäjäorganisaatiolle helpon ja edullisen käyttöönoton ja ylläpidon.

Isoille ja kansainvälisille organisaatioille on saatavilla informaatiohallinnolle (Information Governance l. IG) tarkoitettu tietoverkon todistettavuuden käyttöön liittyvä prosessi. Sen avulla IG voi johtaa autenttisten tietojen hallinnan kaikki vaiheet varautumisesta käyttöön ja tietojen hävitykseen.

Erityisesti yritysten ja julkishallinnon tulee varautua saattamaan ongelmalliset tapaukset esitutkintaan ja tähän löytyy erityinen ohjelma, Evidence Gateway. Sen avulla säilyy todisteiden aukoton käsittelyketju (chain-of-custody) ja tarvittaessa aineistosta voidaan tuottaa viranomaisille tiedot.

Turvallisuus ja riskienhallintalehden artikkeli.

Heikki KamppuriLisätietoja: Heikki Kamppuri, toimitusjohtaja, 040 763 7474, heikki.kamppuri@cysec.fi

Call Now Button